สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม
 
 

สถาบันสุขภาพและความงามวนาศรม

          จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งหารายได้ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาทางด้านการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ให้บริการห้องพักหลากหลายรูปแบบ ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา สระว่ายน้ำ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ริมอ่างเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศร่วมรื่น เงียบสงบ

ประเภทห้องพัก อัตราค่าห้องพักปกติ อัตราค่าห้องพักในช่วง Low Season (1 มี.ค. - 30 ก.ย. 2560)
ทั่วไป 30 ห้องขึ้นไป ราชการ
ห้องซูพีเรีย 1,800 บาท/คืน 1,400 บาท/คืน 1,200 บาท/คืน 1,200 บาท/คืน
ดีลักซ์วิลล่า 2,400 บาท/คืน 1,800 บาท/คืน - 1,600 บาท/คืน
ห้องสูท 3,000 บาท/คืน 2,100 บาท/คืน - 1,800 บาท/คืน
*ราคาสุทธิรวมอาหารเช้า
      เบอร์โทรศัพท์: 0- 5360-3600
      อีเมล: wanasom@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: www.mfu.ac.th/wanasom


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :