ศูนย์อาหาร
 
   
 
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีบริการศูนย์อาหาร ทั้งหมดจำนวน 8 โซน ดังนี้
 
1. ศูนย์อาหาร D1
          อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร D1 ประกอบด้วยร้านอาหาร 10 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 9 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่ 07.00 - 21.00 น. ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 1,200 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 5,000 คนต่อวัน
 
2. ศูนย์อาหาร E1
          ใต้ถุนอาคาร E1 ประกอบด้วยร้านอาหาร 8 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5 ร้าน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุ 600 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ 2,000 คนต่อวัน
 
3. ศูนย์อาหาร E2
          ใต้ถุนอาคาร E2 ประกอบด้วยร้านอาหาร 8 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00 - 18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุ 350 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,500 คนต่อวัน
 
4. ศูนย์อาหาร C5
          อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน ประกอบด้วยร้านอาหาร 5 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน เปิดบริการตั้งแต่ 07.00 - 18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 300 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน
 
5. KIOSK ตึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ S2
          ประกอบด้วยร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3 ร้าน และมีบริการร้านกาแฟสดด้านหน้าห้องสมุด 1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.ทุกวัน ด้วยความจุกว่า 300 ที่นั่งสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 1,000 คนต่อวัน
 
6. ร้านอาหารโซนหอพักนักศึกษา
          ประกอบด้วยร้านอาหารครัวลำดวน ตั้งอยู่กลุ่มหอพักลำดวน และครัวมายมัม ตั้งอยู่กลุ่มหอพักโซน F ให้บริการอาหารตามสั่ง เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.ทุกวัน สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 2,000 คนต่อวัน
 
7. ร้านอาหารสระว่ายน้ำ
          เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.ทุกวัน สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 300 คนต่อวัน
 
8. ศูนย์อาหาร M Square
          ประกอบด้วยร้านอาหาร จำนวน 4 ร้าน ร้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน1 ร้าน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.30-18.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ด้วยความจุกว่า 220 ที่นั่ง สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้กว่า 600 คนต่อวัน
 
9. ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร E-Park
          1) ร้าน La Natura Coffee & Spa จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และบริการสปาปลา
          2) ร้าน Coffee Print จำหน่ายกาแฟ เครื่องดื่ม และรับพิมพ์งาน
          3) ร้าน Taxi Cafe จำหน่ายพิซซ่าและเครื่องดื่ม
 
10. ร้านอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร L-Park
          1) ร้าน Singha Park จำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
          2) ร้าน Blue Monkey จำหน่ายเบเกอรี่และเครื่องดื่ม
          3) ร้าน Meltz จำหน่ายเบเกอรี่และไอศกรีมโฮมเมด
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :