วนาเวศน์/อาคารที่พักรับรอง
 
   
 

          บริการที่พักสำหรับบุคคลภายนอก ประกอบด้วยบ้านพักรับรอง จำนวน 25 ห้อง และเรือนรับรองจำนวน 6 หลัง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็น อินเตอร์เน็ต ล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงาม ในราคาเป็นกันเอง

 

อัตราค่าที่พักราคาพิเศษ

ประเภทห้องพัก อัตราค่าที่พัก (บาท หมายเหตุ
RAC rates Group rate
วนาเวศน์ 1,000 600 ไม่รวมอาหารเช้า
บ้านพักรับรอง 1,000 700 รวมอาหารเช้า 2 ที่
เรือนรับรอง H4 2,100 1,800 รวมอาหารเช้า 3 ที่
เรือนรับรอง H5 1,200 1,000 รวมอาหารเช้า 3 ที่
Day Use
(Up to 8 hours)
ลดจากราคาปกติในอัตราร้อยละ 50  

 

อัตราค่าที่พักสำหรับการใช้ห้องพักจำนวน 15 ห้อง ขึ้นไป

ประเภทห้องพัก อัตราค่าที่พัก (บาท หมายเหตุ
RAC rates Group rate
วนาเวศน์ 1,000 550 ไม่รวมอาหารเช้า
บ้านพักรับรอง 1,000 700 รวมอาหารเช้า 2 ที่
เรือนรับรอง H4 2,100 1,800 รวมอาหารเช้า 3 ที่
เรือนรับรอง H5 1,200 1,000 รวมอาหารเช้า 3 ที่
Day Use
(Up to 8 hours)
ลดจากราคาปกติในอัตราร้อยละ 50  

 

อัตราค่าที่พักสำหรับการใช้ห้องพักของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานของรัฐ พนักงานในสังกัดองค์กรของรัฐ หรือข้าราชการบำนาญ

ประเภทห้องพัก อัตราค่าที่พัก (บาท หมายเหตุ
RAC rates Group rate
วนาเวศน์ 1,000 500 ไม่รวมอาหารเช้า
บ้านพักรับรอง 1,000 500 รวมอาหารเช้า 2 ที่
เรือนรับรอง H4 2,100 1,600 รวมอาหารเช้า 3 ที่
เรือนรับรอง H5 1,200 1,000 รวมอาหารเช้า 3 ที่
Day Use
(Up to 8 hours)
ลดจากราคาปกติในอัตราร้อยละ 50  

 

หมายเหตุ วนาเวศ อาหารเช้าที่ละ 100 บาท
บ้านพักรับรอง เรือนรับรอง H5 และ เรือนรับรอง H4 อาหารเช้าเพิ่มเติมที่ละ 50 บาท

 

 

  • เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7899
  • อีเมล: wanawes@hotmail.com
   


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :